Beste vennootschap vorm in Belgie voor KMO

ANDERS DAN IN NEDERLAND !

De Belgische maatschap heeft geen wettelijke bepaling voorzien die een boekhoudplicht instelt of de openbaarmaking van een jaarrekening voorziet.

Men moet ook geen balansen opmaken en geen belastingen betalen,dit gebeurt door de maten rechtstreeks !

 

Statutenwijzigingen en wijzigingen op het vlak van het bestuur zijn evenmin aan publicatie onderworpen.

WHAT WE DO

Commerciele maatschap techniek in sterhuisconstructies

 

OUR PROJECTS

De volgende vennootschapsvormen of -modaliteiten zouden overeenkomstig de aanbevelingen van het BCV aldus komen te sneuvelen:

i) de stille vennootschap,

ii) de tijdelijke vennootschap,

iii) de eenpersoons-BVBA (EBVBA),

iv) de BVBA Starter (S-BVBA),

v) de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA),

vi) de landbouwvennootschap (LV),

vii) de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA)

en viii) het economisch samenwerkingsverband (ESV).

 

 

© Copyright 2015. All Rights Reserved.

CONTACT US

FOLLOW US

PROFILE

Commerciele maatschap ADOPONT

Advies van oprichting tot ontbinding.

Be 0679478763

Paul.vanderes@skynet.be

Tel: 0032475875125

Gespecialiseerd in rechtspraak,rechtsleer en oprichting van commerciele maatschappen .